சனி, 22 பிப்ரவரி, 2014

தாமரை இதழில் வெளியான எனது கவிதைகருத்துகள் இல்லை: